Europeiska rådet

Skrattretande – skolfotot av EU:s statschefer och premiärministrar visar verkligheten: kostymer, kostymer, kostymer

Ingen av EU:s sju institutioner lever upp till EU:s kriterium på jämställdhet mellan könen. Ledningen för EU:s sju institutioner och medlemsländernas 28 regeringar är de som gör EU till vad det är idag. Den svenska och franska
regeringen är de enda där hälften av ledamöterna är kvinnor. Ungerns regering är helt utan kvinnor.
EU:s grundläggande principer finns inskrivet i Romfördraget 1957 och huvudmål i EU:s färdplan för jämställdhet 2006-2010.

EU har (hade) tre utgångspunkter för jämställdhetsarbetet:
• Lika lön för lika arbete
• En jämställdhetsaspekt ska ingå i all EU:s verksamhet.
• Tillåten särbehandling för att nå jämställdhet

2012 presenterade EU-kommissionen ett förslag som syftar till att minst 40 % av styrelserna i större företag i unionen genom kvotering senast 2020 ska bestå av kvinnor. Detta förslag har varit en stridsfråga i riksdagens EU-nämnd sedan valet 2014. Förslaget om könskvotering stoppades av allianspartierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet vid ett EU-nämndsmöte 2014. De ansåg bl a att de är länderna och inte EU som ska besluta om detta.

EU saknar strategi för jämställdhet

EU har slopat sin gemensamma strategi för att medlemsländerna ska bli mer jämställda. Strategin slopades redan 2014. EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sa när han valdes att ”nu ska det satsas på stora frågor” och så prioriterades strategin bort! Idag träffas inte ens jämställdhetsministrarna och ingen strategi i sikte.