Spöken ur det förflutna kastar sin skugga över Europa

I flera EU-länder pågår sedan en tid en smygande normalisering av extremhögern. På ett skrämmande sätt påminner detta om utvecklingen före andra världskriget.

ECR, ENF och EFDD är samtliga främlingsfientliga partigrupperingar. ENF är högerextremt och det mest främlingsfientliga. EFDD är en nationalkonservativ grupp där SD tidigare ingick. Svenska SD bytte 2018 från EFDD till ECR.ECR är ännu en främlingsfientlig, konservativ grupp men med krav om reformer. Här ingår nu bl a svenska SD, Dansk Folkeparti och Sannfinländarna. Tillsammans har alltså ECR, ENF och EFDD 21% av platserna i EU- parlamentet, dvs en dryg femtedel. De främlingsfientliga grupperna sprider hat och fruktan, de vill förstöra tiliten mellan människor och hotar i förlängningen Demokratin.

De ”bruna” och ”mörkblå” kontrollerar redan EU-Parlamentet och deras dominans ökar alltmer. Samtidigt krymper de ”röda”. En ”brun” våg sköljer över Europa!