Det finns åtta partigrupper i EU-parlamentet

I Europaparlamentet finns idag åtta politiska grupper som samlar politiker frånmedlemsländerna i Europa. De grupperas med utgångspunkt i politisk tillhörighet. För att bilda en grupp krävs minst 25 ledamöter från minst en fjärdedel av länderna. En ledamot får inte ingå i flera grupper samtidigt.

EU-parlamentet och de svenska partierna

GruppnamnSvenska partier
GUE/NGLV, Vänsterpartiet
S&DS, Socialdemokraterna, FI Feministiskt Initiativ
G/EFAMp, Miljöpartiet
 ALDE C, Centern och L, Liberalerna
 EPP M, Moderaterna och KD, Kristdemokraterna
 ECR, Konservativa federalister SD, Sverigedemokraterna
 ENF, Högerextrema Inga svenska partier
 EFDD, Nationalkonservativa Inga svenska partier (SD ingick tidigare i denna grupp