Nu är det hög tid att betala
medlemsavgiften för 2018.

Vi behöver dig som medlem.

Förvärvsarbetande 200 kronor.
Icke förvärvsarbetande 100 kronor.
Medlemsavgiften betalas lämpligast in på
bankgiro 5679-1486.

Glöm ej att skriva namn och adress
samt
e-postadress
om du har någon.

Åter