5. TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP)

Under flera år har EU och USA förhandlat om TTIP, vilket enligt avtalets förespråkare skulle underlätta investeringar och handel dem emellan.
I praktiken skulle ett förverkligande av avtalet ge amerikanska storföretag möjligheter att omintetgöra nationell lagstiftning inom EU-länderna till skydd för kollektivavtal m.m.
I vissa fall skulle amerikanska företag till och med kunna erhålla skadestånd från ett EU-land, vars lagstiftning kan anses gå emot dessa företags intressen.
Demokratin måste vara överordnad privata ekonomiska intressen.
TTIP är därför I sin föreslagna form inte acceptabelt.
Den senaste tidens politiska utveckling i såväl EU som USA har gjort TTIP mindre sannolikt, men SEUK vill trots detta understryka sitt starka motstånd mot detsamma.

SEUK föreslår:
att Sverige verkar för att TTIP och liknande avtal inte ska godkännas av EU.

Åter