6. LÖNEDUMPNING

För närvarande pågår inom EU en intensiv diskussion om huruvida länder som Sverige skall kunna tvingas acceptera lönedumpning genom att anställda i företag från andra EU-länder arbetar I Sverige för löner understigande dem som stipuleras i svenska kollektivavtal.

SEUK föreslår:
att svenska kollektivavtal skall gälla alla som arbetar i Sverige.

Åter