9. VÄSTSAHARA

Sedan slutet av 1970-talet ockuperar Marocko i strid med folkrätten den forna spanska besittningen Västsahara.
Olika FN-resolutioner till trots har Marocko aldrig accepterat att en folkomröstning skall avgöra landets status.
Tvärtom har delar av befolkningen fördrivits från sina hem och tvingats till en flyktingtillvaro i grannlandet Algeriet.
Under de senaste 20 åren har det, främst som en följd av spanska och franska påtryckningar, skett en successiv glidning i EU:s hållning i Västsaharafrågan.
Från att tidigare ha baserat sin hållning på den folkrättsliga grund som FN-resolutionerna utgör har EU i främst kommersiella frågor i vissa fall kommit att betrakta Marocko såsom legitim företrädare för Västsahara.
Detta gäller i synnerhet i fråga om EU:s och Marockos fiskeavtal, som även inkluderar vattnen utanför Västsaharas kust.
Även om Sverige i Västsaharafrågan följt en politik, baserat på folkrätten, har man till sist accepterat att fiskeavtalet med Marocko även innefattar västsahariska vatten.

SEUK förslår:
att EU
med kraft verkar för ett genomförande av FN:s resolutioner om Västsahara.
att EU ej skall acceptera avtal med Marocko i det fall ett sådant inskränker Västsaharas rättigheter.

Åter