UTTALANDE I FLYKTINGFRÅGAN

FRÅN ÅRSMÖTET 2016 FÖR

SOCIALDEMOKRATISKA EU-KRITIKER


 

Socialdemokratiska EU-kritiker (SEUK) noterar med stigande oro utvecklingen av flyktingkrisen i Mellersta östern - främst Syrien och Irak.

Som en konsekvens av de inbördes stridande parternas, stormakternas, Turkiets samt de oljerika Gulfstaternas ovilja/oförmåga att bidra till en fredlig lösning, som därtill skulle möjliggöra en demokratisk utveckling i regionen, har miljontals människor ryckts upp från sina hem och i många fall varit tvungna att fly sina hemländer. Grannländer som Libanon och Jordanien har tvingats ta emot de största flyktingströmmarna, men en betydande del av flyktingarna har sökt sig till EU-området - ofta med stor risk för sina liv.

Väl inne i eller i omedelbar närhet till EU-området har hundratusentals flyktingar tvingats konstatera att EU-ländernas gränser alltmer stängts för dem. Detta gäller i viss utsträckning även de danska och svenska gränserna. Schengensamarbetet blir därigenom alltmer urholkat.

Samtidigt bidrar flertalet EU-länders ovilja till att ta emot ens en begränsad grupp flyktingar till att förvärra situationen ytterligare, något som lett till att tusentals flyktingar mitt under vintern fastnat i "ingenmansland" på gränserna till respektive mellan olika EU-länder.

SEUK är som huvudregel negativ till större överstatlighet inom EU. I detta fall måste emellertid EU ges möjlighet att tvinga samtliga medlemsstater att efter sin förmåga ta emot flyktingar - detta för att inte några få länder som Tyskland, Österrike och Sverige skall behöva bära en oskälig del av bördan med flyktingmottagandet.

Samtidigt som SEUK har viss förståelse för den svenska regeringens beslut att - förhoppningsvis temporärt - begränsa flyktingströmmarna till Sverige, anser vi det orimligt att en flyktings avsaknad av giltig identitetshandling skall omöjliggöra för henne/honom att söka asyl i Sverige. En sådan regel strider helt mot Sveriges traditionellt humana flyktingpolitik.

SEUK anser också att det är de svenska demokratiska partiernas gemensamma skyldighet att på allt sätt bekämpa de tendenser till ökad främlingsfientlighet, som nu kan befaras i vårt samhälle.

Åter till uttalanden