Till socialdemokratiska partiet samt
Till socialdemokrater i
Riksdagen och Regeringen

Vi vill, som medlemmar i Socialdemokratiska partiet, reagera på ett uttalande av en regeringsföreträdare, för några veckor sedan.

Han sade att Sverige ska godkänna att ett annat land med vapenmakt, t. ex. genom Frontex, ska få komma in i ett land mot det landets vilja.

Sverige är enligt grundlagen ett folkstyre. Landet ska styras av folket genom våra folkvalda i riksdagen.

EU ska vara en samarbetsorganisation där varje land ska respekteras som en egen stat.

Samarbete – JA. Överstatlighet – NEJ.

Svenska folket har sagt detta i folkomröstningen om EMU.

Socialdemokrater har, sedan partiet bildades, sagt sig vara internationalister och då ska vi inte bygga murar runt en liten del av världen.

Vi vill att Socialdemokratiska partiet står för sina grundläggande värderingar och inte förordar våld. Våld föder våld. Demokrati vinns inte med vapenmakt.

Stockholm, mars 2016

Åter till uttalanden