Bli medlem i vår förening

Skall vi behålla en levande demokrati måste du engagera dig.
Vi fruktar att maktansamlingen på EU-nivå endast koncentrerar den politiska makten till en elit.
Vi vill ha folkstyre.

Vi behöver dig som medlem.

Förvärvsarbetande 200 kronor.
Icke förvärvsarbetande 100 kronor.
Medlemsavgiften betalas lämpligast in på
bankgiro 5679-1486.

Glöm ej att skriva namn och adress
samt
e-postadress om du har någon.


Skicka gärna en intresseanmälan till oss via E-post