Om oss

Socialdemokratiska EU-kritiker är en förening för socialdemokratiska partimedlemmar.
Vi arbetar för att EU skall utvecklas till ett samarbete mellan självständiga stater,
istället för att som nu mot en överstatlig supermakt.

Vi anser att EU:s överstatlighet skadar både vår demokrati och de ideal som socialdemokratin skall arbeta för.
Demokratin skadas genom att besluten flyttas längre bort från medborgarna
våra ideal skadas genom EU:s ensidiga fokusering på marknadsliberalism och konkurrens.

Under de år som gått sedan Sverige blev medlem har EU förändrats,
Genom nya fördrag och direktiv har makt förts över från Sveriges riksdag till unionens institutioner.
En stor del av de lagar som nu införs i landet har i realiteten beslutats i Bryssel.
Denna utveckling måste brytas.

Vår vision av Europa är en kontinent av självständiga, men samarbetande stater.
Europa som en supermakt, styrd av en liten byråkratisk elit, är inte något att sträva efter.

Socialdemokratin, som var huvudkraften för införandet av demokrati i vårt land,
bör arbeta för att rulla tillbaka makten från EU.
Detta är den politik som bäst gynnar landets löntagare.

Åter