Saxat från tidningar.

 

Demokratin är överordnad marknaden (2015-11-15)