Emu:n är en trevlig fågel
Men den passar inte här!
Vilken makt har Sverige?
All offentlig makt utgår från folket
- nu går makten till EU
Spöken ur det förflutna kastar sin skugga över Europa

OM OSS

Socialdemokratiska EUkritiker, SEUK, bildades med främsta syfte att kontinuerligt följa utvecklingen inom EU och med utgångspunkt från socialdemokratiska värderingar söka förhindra en urgröpning av medlemsstaternas nationella beslutanderätt.

Den överordnade uppgiften är att KRITISKT granska och bevaka vad som sker i EU.

Läs mer under OM OSS

PROGRAM

SEUK kräver ett permanent undantag från EU:s krav på ett svenskt införande av euron. SEUK anser att Sverige och EU måste gå i bräschen för att i möjligaste mån begränsa jordens uppvärmning. Vi kräver att EU antar en kraftfull jämställdhetsstrategi gällande kommande period.

Läs mer under PROGRAM

EU-KRITISKA FAKTA

Sveriges politik styrdes före EU-inträdet i samverkan mellan Regering och Riksdag. Folket valde Riksdagen. Riksdagen fattade beslut om förslagen (propositioner och
motioner). De folkvalda hade sista ordet. Ett mindre antal lagar beslutas fortfarande på detta sätt men idag dominerar en annan beslutsgång.

Läs mer under EU

FOKUS

Spöken ur det förflutna kastar sin
skugga över Europa

I flera EU-länder pågår sedan en tid en smygande normalisering av
extremhögern. På ett skrämmande sätt påminner detta om utvecklingen före andra världskriget. ECR, ENF och EFDD är samtliga
främlingsfientliga partigrupperingar. Tillsammans har dessa 21% av platserna i EU- parlamentet, dvs en dryg femtedel. De främlingsfientliga grupperna sprider hat och fruktan, de vill förstöra tiliten mellan människor och hotar i förlängningen Demokratin.

De ”bruna” och ”mörkblå” kontrollerar redan EU-Parlamentet och deras dominans ökar alltmer. Samtidigt krymper de ”röda”. En ”brun” våg sköljer över Europa!